Category

“ส่งเสริมให้ทุกคนหันมารักษาสุขภาพด้วยตัวเอง”

เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งนํ้าหนักดิจิตอลคำนวณองค์ประกอบทางสุขภาพต่างๆของร่างกาย ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ OMRON ซึ่งเป็นที่รู้จักดีในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศไทยเมื่อเริ่มก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ อุปกรณ์เพื่อสุขภาพเหล่านี้ก็เป็นที่รู้จักมากขึ้น คุณคอนโด ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมีแผนการ และความเห็นในเรื่องสุขภาพและการแพทย์ของประเทศไทยบ้าง

OMRON HEALTHCARE (THAILAND)
Managing Director
Kondo Kazuhide
ประวัติ
เกิดปี 1966 ที่โตเกียว จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์และวรรณคดี มหาวิทยาลัยโฮเซ เข้าทำงานที่บริษัทออมรอนปี 1990 เริ่มย้ายไปทำงานต่างประเทศตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน
คติประจำใจ : อย่าลืมตัว
หนังสือเล่มโปรด : Strategy Professional
งานอดิเรก : เล่นดนตรี และชมการแสดงดนตรี
ร้านที่ไปบ่อยในกรุงเทพฯ : บ้านอีสานเมืองยอด
กระเป๋าใบโปรด : TUMI
กิจกรรมวันหยุด : เล่นกอล์ฟ อ่านหนังสือ

ประเทศใน ASEAN กำลังตื่นตัวเรื่องของสุขภาพกันมาก
เมื่อประเทศมีการพัฒนาไปได้ในระดับหนึ่ง ผู้คนก็มักจะหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพเสมอ บริษัทของเราได้คาดการณ์และติดตามกระแสนั้นมาตลอด จึงได้เริ่มเปิดตลาดในเอเชียและประเทศ ASEAN เมื่อปี 1996 ในตอนนั้นเราใช้สิงคโปร์เป็นฐานโดยมีร้านตัวแทนในแต่ละประเทศ ประเทศละ 1 ร้าน ชื่อของ OMRON จึงค่อยๆ เป็นที่รู้จักแพร่หลายออกไปเรื่อยๆ เมื่อแบรนด์ติดตลาดแล้วความรับผิดชอบต่อสินค้าของผู้ผลิตก็ตามมา ในปี 2012 เราจึงเลือกพนักงานเพื่อรับผิดชอบประเทศแถบเอเชียขึ้นมา แล้วตั้งบริษัทขายขึ้นที่อินเดีย อินโดนีเซีย และประเทศไทยขึ้นในปีเดียวกัน ตัวผมเองก็ได้รับมอบหมายจากบริษัทให้รับผิดชอบการตั้งบริษัทที่ประเทศอินโดนีเซีย แล้วจึงย้ายมาประเทศไทยเมื่อปี 2015 ทำให้ได้มีโอกาสเห็นสภาพการณ์ของทั้งสองประเทศเป็นอย่างดี

เป้าหมายทางธุรกิจที่คิดเอาไว้เป็นแบบไหนมากที่สุด
ส่วนมากจะเป็นลูกค้าทั่วไป แต่สำหรับเมืองไทย รัฐบาลมีการให้งบประมาณเพื่อส่งเสริมประชาชนให้ตื่นตัวเรื่องสุขภาพ ระยะหลังมานี้เราจึงเริ่มให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในด้านอื่นๆ นอกจากการขายอุปกรณ์ และนี่ก็คือผลของการสร้างแบรนด์มาตลอดกว่า 20 ปี

อธิบายอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ
อธิบายสั้นๆ ได้ว่าเราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกมาตลอด โดยใช้จุดแข็งที่สามารถเข้าถึงตัวลูกค้าโดยตรงได้ เพื่อรวบรวมข้อมูลครั้งแล้วครั้งเล่า สุดท้ายก็นำมาวิเคราะห์ประมวลผล เพื่อนำไปใช้กับฝ่ายดูแลลูกค้าและการตลาดดิจิทัล และตอบสนองความต้องการของลูกค้า แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับการให้บริการที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว เรื่องการให้ความสำคัญกับสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุก็ยังมีปริมาณและคุณภาพที่น้อยกว่า ทำให้เข้าใจได้ว่าทางเดินนี้ยังต้องมีอีกยาวไกล
ตัวอย่างเช่น ถ้าหากเราสร้างค่านิยมให้มีการวัดความดันที่บ้านเป็นประจำ ก็จะป้องกันการเป็นโรคต่างๆ ได้ ซึ่งจุดนี้ เราจำเป็นต้องให้คนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างเป็นกิจวัตรตามหลักการแพทย์ เรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นการรณรงค์ที่ต้องทำในระดับชาติ ทั้งรัฐบาล โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขจำเป็นที่จะต้องจับมือกันทำให้สำเร็จ

เรื่องที่ทำได้มีเยอะมาก
ถูกต้องครับ ตอนนี้ถือได้ว่าใกล้จุดหมายเข้าไปทุกที อย่างเช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์ เราสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้แล้ว เพราะทางรัฐบาลไทยและแพทย์ต่างก็ต้องการใช้ ที่เหลือก็คือ การอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจถึงเรื่องการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในบ้านเป็นประจำจะช่วยรักษาสุขภาพให้แข็งแรงได้ เช่น ใช้อุปกรณ์การแพทย์วัดระดับค่าต่างๆ ของร่างกายด้วยตัวเอง แล้วส่งข้อมูลให้แพทย์ดูโดยอัตโนมัติ เมื่อแพทย์พบความผิดปกติก็จะติดต่อให้คนไข้มาตรวจที่โรงพยาบาล การทำระบบไว้เช่นนี้จะช่วยลดการตรวจกับแพทย์ที่ไม่จำเป็นได้ อีกทั้งยังช่วยเรื่องการป้องกันโรคภัยและมีอายุขัยเฉลี่ยที่ยืนยาวมากขึ้น

โดยตำแหน่ง การดูแลทั้งประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงด้วยเป็นงานหนักทีเดียว
ปัจจุบันผมดูแลรับผิดชอบทั้งอินโดนีเซีย อินเดีย และจีน แต่ผมคนเดียวก็ไม่สามารถดูได้ทั่วทั้งหมด จึงจำเป็นที่จะต้องมีสมาชิกในท้องถิ่นและร้านตัวแทนที่เชื่อถือได้ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่นี้ให้ความสำคัญกับประเทศไทยที่ตลาดเติบโตเต็มที่แล้วที่สุด ส่วนประเทศอื่นๆ ก็จัดการไปตามที่สมควร

การใช้ชีวิตในประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้าง
ต่างจากประเทศมุสลิมอย่างอินโดนีเซียมาก แต่เมื่อออกจากญี่ปุ่นแล้ว วัฒนธรรมและธรรมเนียมต่างๆ ก็จะต่างออกไปแน่นอน รวมทั้งสิงคโปร์ด้วย ทั้งการจัดการบริการ และการตลาด รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ก็เป็นงานที่น่าทำทั้งหมด และหน้าที่ของผมในฐานะของตัวแทนออมรอนก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์ออมรอนช่วยดูแลสุขภาพของผู้คนในประเทศนี้
ส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัว ครั้งนี้เป็นการมาทำงานแบบไม่มีครอบครัวตามมาด้วย จึงมีโอกาสสนุกกับการเล่นดนตรี (กีตาร์) มากกว่าเดิม นอกจากนี้ก็ยังชอบไปดูคอนเสิร์ตวงลูกทุ่งของไทยด้วย

ถ่ายภาพร่วมกันเนื่องในโอกาสที่ขยายกิจการ