Category

คุณอภิรักษ์ Division Manager (แถวหลังคนกลาง) พร้อมด้วยพนักงาน

รายละเอียดธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับทำอุตสาหกรรมและสิ่งก่อสร้างด้วยอลูมิเนียม
ปีที่ก่อตั้ง : 1987
ตัวแทนบริษัท : Akira Tahara
สำนักงานใหญ่ : โตเกียว

จำหน่ายและผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ใช้ในอุตสาหกรรมให้เป็นศูนย์กลางการจำหน่ายขนาดใหญ่ใน ASEAN

ในปี 1987 บริษัท Tostem Thai ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท Tostem ได้ก่อตั้งขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โดยมีพื้นที่ประมาณ 590,000 ตารางเมตร โรงงานที่ทำอุตสาหกรรมเดียวกันมีประมาณ 10%​ มีพนักงานประมาณ 6,000 คน ผลิตอลูมิเนียมประมาณ 30% ของบริษัททั้งหมด โดยหลักๆ จะเป็นธุรกิจอลูมิเนียมของ LIXIL
ตอนก่อตั้งบริษัทในช่วงแรก บริษัทผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อส่งให้ญี่ปุ่นเท่านั้น แต่เมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้วก็ได้เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยด้วย จวบจนปัจจุบันเรามุ่งเน้นผลิตและจำหน่ายอลูมิเนียมสำหรับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เป็นหลักและจากที่แต่ละอุตสาหกรรมมีการนำชิ้นส่วนอลูมิเนียม (OEM) ไปใช้ เราจึงมุ่งผลิตและจำหน่ายอะไหล่ OEM ที่ทำออกมาหลายรูปแบบเพื่อสนองความต้องการอีกด้วย
คุณอภิรักษ์ Division Manager ผู้รวมธุรกิจ OEM กล่าวว่า “จุดแข็งของเราคือโรงงานที่มีการผลิต การจัดจำหน่าย รวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัย เรามีองค์ประกอบทั้งสามอย่างนี้รวมกัน จึงทำให้เราสามารถผลิตชิ้นส่วนได้อย่างราบรื่น” ซึ่งเป็นไปอย่างที่คุณอภิรักษ์ได้กล่าวไว้ เพราะบริษัทประสบความสำเร็จทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมานานหลายปี และความต้องการของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอลูมิเนียมที่ผลิตด้วยความพิถีพิถันก็มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ
“LIXIL ได้สร้างโรงงานที่เวียดนามในปี 2015 และให้ไทยเป็นศูนย์กลางของ ASEAN ในการจัดจำหน่ายสินค้าและขยายตลาดให้กว้างมากขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเพิ่มการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยเริ่มจากการลงโฆษณาในนิตยสาร WEEKLY WiSE และเข้าร่วมการออกบูธตามงานนิทรรศการต่างๆ รวมไปถึงการออกบูธในนิทรรศการ Manufacturing Expo ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20-23 มิ.ย. ด้วย” คุณอภิรักษ์กล่าว
ในปีนี้จะครบรอบปีที่ 31 ในการก่อตั้ง หลายปีที่ผ่านมานี้ทางบริษัทฯ ได้รวมตัวกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ เช่น CSR เป็นต้น และหวังว่าจะมีโอกาสได้ขยายผลต่อไปเรื่อยๆ