Category


การก่อตั้งโกดังสินค้าแห่งที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี ยุทธศาสตร์ Thai+1 การขนส่งผ่านถนนสายเศรษฐกิจภาคใต้ (กระจายสินค้า-เก็บสินค้า-การแปรรูปสินค้า) ใช้บริการของเราให้เกิดประโยชน์

การสร้างโกดังเพิ่มที่จังหวัดปราจีนบุรีในภาคตะวันออกนั้น จะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจ EEC

“บริษัท คินเทซึ เอ็กซเพรส” เป็นบริษัทขนส่งนานาชาติขนาดใหญ่ มีจำนวนสาขามากถึง 848 สาขา ใน 46 ประเทศ 351 เมืองทั่วโลก ต่อมาในปี 2011 ได้ทำการรวมกับบริษัทขนส่งไทยอย่าง “TKKโลจิสติคส์” และในปี 2015 หนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม KWE อย่าง “APLโลจิสติคส์” ก็ได้นำเสนอบริการที่ครอบคลุมถึง 60 ประเทศทั่วโลก เมื่อรวมกับความพยายามที่จะพัฒนาทั้งด้านการขนส่งทางบกและทางน้ำใน ASEAN นั้น ก็ทำให้บริษัทสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งและมั่นคงได้

เมื่อปีล่าสุดบริษัทเราได้เปิดบริการคลังสินค้า (หมายเลข 2) ที่เขตอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดปราจีนบุรี ในภาคตะวันออก ซึ่งจะสามารถเสริมกำลังในการขนส่งผ่านถนนเศรษฐกิจภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา, เวียดนาม และ ประเทศอื่นๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้เราก็ได้เปิดบริการการขนส่งไปพื้นที่ภาคใต้ ที่ส่วนใหญ่บริษัทขนส่งญี่ปุ่นยังขยายตัวไปไม่ถึง

ตัวสินค้าที่รองรับก็ได้ทำการขยายขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อาหาร, เหล็ก, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เคมี และอื่นๆ
ปัจจุบันตัวบริการที่รวบรวมสินค้าของแต่ละประเทศในอาเซียนมาผสมและทำการจัดส่งไปที่อเมริกาพร้อมกันอย่าง “Bangkok Gateway Service” นั้นก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดี นอกจากนี้ ประธานบริษัท Mr.Yasuyuki ได้กล่าวไว้ว่า “อยากจะทำอะไรใหม่ๆที่ท้าทาย โดยตั้งเป้าว่าจะมีระบบการทำงานที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหน แต่ถ้าต้องการให้เราช่วยเหลือ เราก็สามารถช่วยได้” นอกจากนี้ยังกล่าวว่า “ได้ตั้งเป้าหมายที่จะร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นของกัมพูชาและเวียดนาม ที่จะทำให้สามารถทำการขนส่งข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่น” โดยมีความประสงค์อันแรงกล้าที่จะเปิดตลาดใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก

สำหรับยุทธศาสตร์การเปิดตลาดใหม่ที่น่าติดตามนั้นจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกขนาดไหน ก็ต้องติดตามกันต่อไป

บริการ “Bangkok Gateway” ที่เป็นที่ยอมรับเรื่องการส่งของจากอาเซียนไปยังอเมริกาทางอากาศ

“รองรับทุกความต้องการส่วนขยาย หรือจะเป็นเส้นทางใหม่ ก็สามารถติดต่อสอบถามเราได้” ประธานบริษัท Mr.Yasuyuki ได้กล่าวไว้