TEL. 02-416-5365

จำหน่าย ติดตั้งลิฟท์ บันไดเลื่อนทุกชนิด ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง บำรุงรักษาลิฟท์ ออกแบบเตรียมสถานที่ติดตั้งลิฟท์

Address and Contact

Our Address:

4/243-4 Moo 7 Wat Kamphaeng, Rama 2, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150


※ Please note that this inquiry will be sent to 【S.B. ELEVATOR CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【S.B. ELEVATOR CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.

※ Please note that this inquiry will be sent to 【S.B. ELEVATOR CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【S.B. ELEVATOR CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.