TEL. 0-2452-1290

นำเข้า และผลิต เคมีชุบโลหะคุณภาพสูงจากทั่วโลก เคมีล้างไขมัน ทองแดง ซิงค์ ดีบุก เคมีทั่วไปสำหรับชุบเคลือบผิวโลหะทุกชนิด

Address and Contact

Our Address:

109/119-20 Moo 1 Soi Meechoke Bangkradi Rd. Samae Dum, Bang Khun Thian, Bangkok 10150


※ Please note that this inquiry will be sent to 【PATA CHEMICALS & MACHINERY CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【PATA CHEMICALS & MACHINERY CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.

※ Please note that this inquiry will be sent to 【PATA CHEMICALS & MACHINERY CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【PATA CHEMICALS & MACHINERY CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.