แนะนำองค์กร

Nixma กรุ๊ป เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ตั้งต้นสำหรับธุรกิจการผลิตและแปรรูปทั่วโลก นอกจากนี้ ถึงแม้เราจะเชี่ยวชาญด้าน RHVAC การแปรรูปอาหาร รวมไปถึงธุรกิจอุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้าเป็นพิเศษ แต่เราก็ยังมีความรู้ในเทคโนโลยีด้านอื่นๆ อย่างรอบด้านด้วยเช่นกัน

ปรัชญาองค์กร

พวกเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียว และแต่ละคนต่างก็ทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้บรรลุเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน เราให้ความสำคัญกับทั้งการผลิตและการวิเคราะห์ เพื่อนำองค์กรของเราไปสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจที่ดีที่สุดในโลก

วิสัยทัศน์:ก้าวไปด้วยกันเพื่ออนาคต
พนักงานของเรามากกว่า 65% ต่างได้รับความไว้วางใจในด้านเทคนิค การผลิต และการบริการทางเทคนิคต่างๆ เพื่อให้งานของเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ:พัฒนา สร้าง และช่วยเหลือ

เทคนิค

ความแข็งแกร่งของเราจะส่งต่อไปถึงคุณ พนักงานมากกว่า 65% ของเราต่างมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การดำเนินการ และการช่วยเหลือ อีกทั้งยังเชื่อว่าความรู้เฉพาะทางในด้านการผลิตที่เราส่งต่อให้กับพาร์ทเนอร์และลูกค้า จะช่วยให้พวกเขาเติบโตต่อไปได้อีกในอนาคต

เทคโนโลยีตรวจจับรอยรั่ว

หากมีรอยรั่วเกิดขึ้น เราก็จะตรวจหาสาเหตุให้พบในทันที เรามีสินค้าหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็น หากพูดถึงเทคโนโลยีตรวจจับรอยรั่ว เราก็มีเครื่องสำหรับตรวจจับรอยรั่วของอากาศหรือแก๊สฮีเลียม นอกจากนั้นเราก็มีเครื่องบรรจุ เครื่องปล่อย เครื่องผสม เครื่องบูสเตอร์ เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น ฯลฯ อีกด้วย

เซรามิคเทคนิค

เทคโนโลยีตรวจจับรอยรั่ว

หากมีรอยรั่วเกิดขึ้น เราก็จะตรวจหาสาเหตุให้พบในทันที เรามีสินค้าหลากหลายประเภทที่ครอบคลุมสำหรับลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ ระบบทำความเย็น หากพูดถึงเทคโนโลยีตรวจจับรอยรั่ว เราก็มีเครื่องสำหรับตรวจจับรอยรั่วของอากาศหรือแก๊สฮีเลียม นอกจากนั้นเราก็มีเครื่องบรรจุ เครื่องปล่อย เครื่องผสม เครื่องบูสเตอร์ เครื่องดูดเก็บสารทำความเย็น ฯลฯ อีกด้วย

เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สฮีเลียม

เทคโนโลยีอุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้า

ถ้าเป็นเครื่องแบ็คเอ็นด์(Back end) โปรดไว้ใจเรา เพราะตั้งแต่ที่เราก่อตั้งบริษัทขึ้นมา เราก็ให้ความสำคัญในการพัฒนาทั้งด้านเครื่องจักรทั่วไป และเครื่องจักรชนิดพิเศษที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับ การตรวจจับความผิดปกติเบื้องต้น การตรวจสอบชิ้นส่วน ฯลฯ
นอกจากนี้เครื่องเลเซอร์มาร์คกิ้งและเครื่องตรวจสอบด้วยเครื่องจักร 3rd ก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าหลากหลายประเภทที่มีอยู่ในบริษัทของเราเช่นกัน

เครื่องตรวจสอบด้วยเครื่องจักร 3rd

เทคโนโลยีแปรรูปอาหาร

เราคำนึงถึงความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อ “รสชาติ” ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากเกี่ยวกับอุปกรณ์แบ็คเอ็นด์ที่ใช้ในการคัดกรอง การวัดปริมาณ การบรรจุ การจัดการวัตถุดิบและการควบคุมการแปรรูปในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว
นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม เราก็ได้มีการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพ อย่างเช่นการตรวจสอบคุณภาพของฝาขวดน้ำ เป็นต้น

การตรวจสอบคุณภาพของฝาขวดน้ำ

การบริการและช่วยเหลือลูกค้า

โปรดไว้วางใจการบริการของเรา เพราะเราให้การบริการหลากหลายด้านทั้งการซ่อมแซม รวมถึงการให้ความรู้ในด้านต่างๆ อีกทั้งยังให้บริการให้เช่ายืมเครื่องจักร โดยศูนย์บริการและช่วยเหลือลูกค้าของเราที่มีอยู่ทั้งในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และไทย
อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่คุณควรเลือกใช้งานบริการของเราก็คือ ศูนย์บริการที่ให้ความรู้และความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคระดับสูงของเราได้รับการรับรองคุณภาพจาก บริษัท Schmidt Technology (ด้านการพิมพ์และการประกอบ) บริษัท Laco Technologies (ด้านการตรวจสอบการรั่วไหล) เป็นต้น

Smart Automation Group

เครือข่ายการให้ความช่วยเหลือของเราครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทั้งหมดให้ไปสู่ “การสร้างเพื่อการเติบโตและอนาคต” ตอนนี้เราได้ส่งต่อองค์ความรู้ของเราให้กับองค์การต่างๆ กว่า 675 แห่งแล้ว

เครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก

Smart Automation Group ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ผลิต 8 แห่ง ร้านค้าและบริการอีก 10 แห่ง ทำให้เราสามารถสนับสนุนลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึง

118,000,000 ล้านยูโร

เป็นยอดขายที่ Smart Automation Group ทำได้สูงสุดในปี 2017

ประวัติองค์กร

ปี2007:ก่อตั้งบริษัทมหาชนขึ้นที่ประเทศไทยและเริ่มให้บริการพร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านเครื่องจักรชนิดพิเศษและระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ปี2008:ก่อตั้งบริษัทในเครือขึ้นที่ประเทศมาเลเซียที่ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาและวิจัยเกี่ยวกับเครื่องแบ็คเอ็นด์สำหรับธุรกิจอุปกรณ์กึ่งตัวนำไฟฟ้า

ปี2010:เริ่มผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าเป็นครั้งแรก โดยผลิตระบบกันสะเทือนของฮาร์ดดิสก์จำนวน 70 เครื่องให้กับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ปี2013:รับพนักงานที่มีความสามารถเข้าทำงานและเริ่มก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจจับการรั่วไหลขึ้นโดยเฉพาะ

ปี2014:แต่งตั้งทีมวิจัยและพัฒนาเครื่องแบ็คเอ็นด์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมการขัดสีข้าว

ปี2015:บริษัทในเครือที่เมืองปีนังได้รับการยกย่องให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการ (Solution Provider) ชั้นนำในประเทศมาเลเซียด้านการบำบัดน้ำและสาขาที่เกี่ยวข้อง

ปี2016:ก่อตั้งบริษัทในเครือแห่งที่ 2 ขึ้นในประเทศอินเดียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการขายและการบริการให้กับลูกค้าในแถบภูมิภาคเอเชียใต้

ปี2017:ก่อตั้งบริษัทในเครือแห่งที่ 3 ในประเทศไทยเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตและเพื่อขยายธุรกิจ

ปี2018年:เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “nixma”

Address and Contact

Our Address:

นิคมอุตสาหกรรม Rangsit Prosper Estate ยูนิต 3B10 9/79 หมู่ 5 ถ.พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย

GPS:

14.036981469321, 100.60811958785

Telephone:
อีเมล: