TEL. 0-652-7831-8, 0-255-5610-9

เครื่องดับเพลิง ติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบปั๊มดับเพลิงพร้อมสาย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

Address and Contact

Our Address:

32 Phetchaburi Rd, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok 10310


※ Please note that this inquiry will be sent to 【NIPPON CHEMICAL CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【NIPPON CHEMICAL CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.

※ Please note that this inquiry will be sent to 【NIPPON CHEMICAL CO.,LTD.】 via Weekly WiSE. Please contact 【NIPPON CHEMICAL CO.,LTD.】 directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.