header-image
Radius: Off
Radius:
km Set radius for geolocation
ค้นหา

แนะนำบริษัท

กว่า50ปีที่เข้าสู่ประเทศไทย แม้จะเป็นบริษัทต่างชาติ แต่ NEC นับเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมITและพัฒนาธุรกิจของไทยให้ทัดเทียมญี่ปุ่น
การเข้ามาของ IoT ในอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ให้ NEC ช่วยทำให้แหล่งการผลิตที่เกิดจากฐาน IoT เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
เราแปลงเรื่องราวต่างๆ ที่ส่งผ่านไลน์ในทุกวันให้เป็นข้อมูลดิจิทัล รวมกับการปรับให้แอพลิเคชั่นสำหรับธุรกิจใช้งานได้ง่ายขึ้น เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้า NEC สนับสนุนการวิเคราะห์ที่จำเป็นและการตัดสินใจที่สำคัญในแต่ละฝ่ายงาน เช่น การตรวจสอบการผลิตและความต้องการในพื้นที่ต่างๆ ในฝ่ายโรงงานและการควบคุมต้องมีการสังเกตการณ์เครื่องจักรในสายผลิต หรือฝ่ายขายที่ต้องลงพื้นที่ต้องการการวิเคราะห์ QCD (quality, cost, delivery) การควบคุมที่อ้างอิงจากการตรวจสอบจริง เช่น การดูแลประจำ (การดูแลและพัฒนา KPI) และ การดูแลเฉพาะกิจ (การตรวจพบความผิดปรกติและเข้าแก้ไขอย่างรวดเร็ว) จะนำ QDC สู่คุณภาพที่ดีขึ้น และเชื่อมโยงเข้ากับปฏิบัติการที่เหมาะสมสูงสุดและมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ “NEC Industrial IoT/AI Visual Inspection” ซึ่งดำเนินการโดย AI เริ่มมีการวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนั้น เริ่มมีการจำหน่ายในไทยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์อีกด้วย ระบบนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งอันเป็นเอกลักษณ์ของ NEC ช่วยให้การตรวจสอบสินค้าอัตโนมัติประสบความสำเร็จ โดยเครื่องจักรจะจดจำจุดที่มีตำหนิของสินค้า รวมถึงทำงานแทนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้นหาสินค้ามีตำหนิในสายงานการผลิต ปัจจุบันเทคโนโลยีนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้ว
ผู้จัดการโอคิ ทัตสึยะกล่าวว่า “บริษัทของเรามีการจัดสัมมนาโปรแกรมการร่วมมือผลิตสินค้า ภายใต้หัวข้อหลักเกี่ยวกับปัญหาในโรงงานและการแก้ไข สำหรับบริษัทญี่ปุ่นหลายครั้งในแต่ละปี ทั้งนี้ยังสามารถใช้การสัมนาเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างบริษัทที่เข้าร่วมไปในตัวได้ด้วย”
บริษัท NEC เป็นบริษัทที่ให้บริการมากมายในแวดวง ICT และยังมีเทคโนโลยีเฉพาะตัว เพื่อรับรองความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียบพร้อม

ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

Iot รีโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มวางขายในปี 2015 เพื่อสนับสนุนผู้ซื้อ, หุ้นส่วนและผู้จัดจำหน่ายโดยมีแก่นสำคัญคือ การพัฒนาผลิตผล และ การพัฒนาการผลิต

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เกิดขึ้นจากความต้องการทางธุรกิจที่ว่า​ “ลดจำนวนพนักงานในขั้นตอนการตรวจสอบสินค้า” และ “ทำให้สินค้ามีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน​”

การจดจำลักษณะของสินค้ามีตำหนิของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพแก่การตรวจสอบผลผลิต

แนะนำพนักงาน

นายโอคิ (ด้านขวา) และผู้บริหารอาวุโสนายทาชิคาวะกล่าวว่า “นโยบายภาครัฐของไทยส่งผลให้เกิดการดึงดูดระหว่างธุรกิจภายในพื้นที่เพิ่มขึ้น บริษัทเราจึงอยากยกระดับอุตสาหกรรมการผลิต และขยายรีโซลูชั่นจากญี่ปุ่น พร้อมไปกับการสร้างความมั่นคงให้กับรากฐาน”

Address

Our Address:

3 อาคารรัจนาการ, ชั้น 22 และ 29, ถนนสาทรใต้, แขวงยานนาวา, เขตสาทร, กรุงเทพมหานคร 10120

GPS:

13.721109578821, 100.52956429408

อีเมล: