แนะนำบริษัท

เครื่องจักร : ซื้อ-ขายเครื่องมือกล เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
KGK Engineering เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครื่องมือกล หรือในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น ตั้งแต่เริ่มขยายสาขาไปต่างประเทศ ในปี 2002 จนครบ 16 ปี ในปัจจุบัน นอกจากจะมีสาขาที่กทม ก็ยังเปิดสาขาที่นครราชสีมาและศรีราชาอีกด้วย โดยยังคงมุ่งพัฒนาฐานการผลิตในไทยไปอย่างมั่นคงและสม่ำเสมอ
บริษัทของเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เครื่องอุตสาหกรรมที่ถูกผลิตขึ้นเฉพาะในไทยมีมากกว่า 300 ชนิด ผู้จัดการบริษัท คุณโมริโมโตะ เคนตะ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ ในขณะที่ความต้องการอุปกรณ์เพื่อให้การผลิตมีคุณภาพและความแม่นยำกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บรรดาบริษัทผู้ผลิตก็ให้ความรว่มมือในการเลือกผลิตภัณฑ์กันเป็นอย่างดี
ในปี 2017 ที่งาน METALEX ซึ่งเป็นงานนิทรรศการจัดแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการแปรรูปโลหะที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ได้มีบริษัทต่างๆ เช่น DECSYS บริษัทผลิตชุดกล้องตรวจสอบชิ้นงานจากญี่ปุ่น CMA MACHINE TOOLS บริษัทผลิตเครื่องเคาะและอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตจากสเปน มาแสดงสินค้าและวิธีแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงงาน
ในขณะเดียวกัน บริษัทของเราซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่ 17 ก็ได้มีการปฏิรูปองค์กรเพื่อทำให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งแผนกสากลขึ้นที่บริษัทแม่ในญี่ปุ่น มีการแบ่งความรับผิดชอบตามแผนกและพื้นที่ต่างๆในประเทศซึ่งจะมีช่องทางติดต่อประสานงานระหว่างกัน ด้วยความหวังว่าจะทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและทำให้การแต่งตั้งบุคคลตามกฏหมายต่างประเทศ
ดำเนินไปอย่างราบรื่น ซึ่งทำให้วิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่าองค์กรที่เป็นสากลเป็นจริงขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

DECSYS ชุดกล้องตรวจสอบชิ้นงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนตาและสมองของคน เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ประมวลภาพ โปรแกรม เทคนิค Application การทำให้เป็นอัตโนมัติ ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวทำให้สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างครบวงจร

Tapping was a problem บริษัทจากสเปนที่ผลิตเครื่องเคาะ ซึ่งมีทั้งระบบนิวแมติกและระบบไฮดรอลิค แม้มีเพียงเครื่องเดียวก็จะช่วยแก้ปัญหาความยุ่งยากต่างๆที่เจอเกี่ยวกับเครื่องเคาะ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มขอบเขตการทำงาน ความรวดเร็ว และสามารถปรับได้ตามความต้องการมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์จาก Koken ชื่อรุ่น KOACHT500-F ช่วยทำให้อากาศในที่ทำงานสะอาดขึ้น โดยสามารถวางไว้บนโต้ะได้ และเนื่องจากมีขนาดที่เล็กทำให้พกพาไปได้สะดวก

MC-Web Controller ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของผลิตรายไหนก็สามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถรวบรวม ควบคุม คำนวณและวิเคราะห์รายละเอียดของการดำเนินงานจริงได้ ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างง่ายดาย

แนะนำพนักงาน

ประโยชน์ของการจัดตั้งแผนกสากล ทำให้สามารถสนับสนุนการทำงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและการส่งทีมไปช่วยด้านการขายและด้านเทคนิค เป็นต้น (คุณโมริโมโตะ)

 

Address and Contact

Our Address:

376 ลาดพร้าว ซอย 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

GPS:

13.770973714681, 100.60751817431

อีเมล: