ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ มอเตอร์ เครื่องมือช่าง เครื่องจักรอุตสาหกรรม

Address and Contact

Our Address:

4,4/5 Zen World tower, Room 123, level 12, Rajdamri Road, Pathumwan,Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand


※ Please note that this inquiry will be sent to 【FUCHIMOTO KOHKI CO., LTD.】OFFICE BANGKOK via Weekly WiSE. Please contact 【FUCHIMOTO KOHKI CO., LTD.】OFFICE BANGKOK directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.

※ Please note that this inquiry will be sent to 【FUCHIMOTO KOHKI CO., LTD.】OFFICE BANGKOK via Weekly WiSE. Please contact 【FUCHIMOTO KOHKI CO., LTD.】OFFICE BANGKOK directly in case you would not like to share the content of inquiry with Weekly WiSE.