PR
  • ด้วยความร่วมมือกับ JX Nippon Mining & Metals group เราสามารถดูแลลูกค้าได้ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ แปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายวัตถุดิบเสริมสำหรับใช้ในการแปรรูปด้วย
    ด้วยความร่วมมือกับ JX Nippon Mining & Metals group เราสามารถดูแลลูกค้าได้ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ แปรรูป ไปจนถึงการจัดจำหน่ายวัตถุดิบเสริมสำหรับใช้ในการแปรรูปด้วย

Latest News

แหล่งรวมบริษัทและการบริการที่ท่านต้องการ

บริษัทไทย-ญี่ปุ่นมากกว่า1800บริษัทชั้นนำ

Please input

group companies

Loading…
Loading…